Skip to main content
زولا
۱,۱۹۸ بازدید

ایستگاه غیراستاندارد آتش‌نشانی تهران در چهارراه مخبرالدوله

55online.ir
کانال تایید شده 55online.ir
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

در سال‌های گذشته به دنبال تلاش شهرداری تهران برای افزایش تعداد ایستگاه‌های آتش‌نشانی در پایتخت، تعداد آنها از حدود 50 ایستگاه در سال 82 به 120 ایستگاه در سال 94 رسید، اما این افزایش سریع در مواردی به قیمت زیر پا گذاشتن استانداردها رخ داده است.
بر اساس استاندارد آئین‌‌نامه ضوابط‌ مکان‌‌یابی‌ ایستگاه‌های‌ آتش‌‌نشانی‌ شهری‌ که‌ توسط‌ کمیسیون‌های ‌فنی‌ مربوطه‌ تهیه‌ و تدوین‌ شده‌ و به تصویب کمیته‌ ملی‌ استاندارد ساختمانی‌ و مواد معدنی نیز رسیده، سازمان آتش‌نشانی موظف است تا هنگام راه‌اندازی ایستگاه، عواملی چون ملاحظات‌ ژئوتکنیکی‌، دسترسی‌، شعاع‌ عملکرد مفید، جمعیت، جهت‌ توسعه‌ شهر و همجواری‌ و کاربری اندازه‌ قطعه‌ زمین‌ را هنگام انتخاب یک ایستگاه آتش‌نشانی مورد نظر قرار دهد.
اکنون بررسی ایستگاه‌هایی که در سال‌های اخیر راه‌اندازی شده‌اند، نشان می‌دهد که شهرداری تهران کمیت را به کیفیت ترجیح داده است تا با آمارها بازی کند.
شهرداری تهران با راه‌اندازی ایستگاه شماره 115 آتش‌نشانی چهارراه مخبرالدوله، قوانین استاندارد را نقض کرده است. آتش‌نشان‌های این ایستگاه در یک ساختمان قدیمی مستقر شده‌اند و کامیون نیز زیر سایه‌بان ناایمن پارک می‌ِشود که یکی از پایه‌های آن نیز آسیب دیده و کمی خم شده است.