Skip to main content
۱۶۷ بازدید

آموزش پوکر تگزاس هولدم - مروری بر مبحث اهمیت پوزیشن در بازی پوکر

Pokerway
Pokerway
منتشر شده در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

در فیلم آموزش پوکر قبلی با تعریف پوزیشن آشنا شدید و با نام و ترتیب پوزیشن های مختلف در میز پوکر مثل اسمال بلایند، بیگ بلایند، آندر د گان، پوزیشن‌های ابتدایی، پوزیشن‌های میانی، و پوزیشن‌های آخر یعنی کات‌آف و دیلر آشنا شدید.
قانون پایه‌ای که باید به یاد داشته باشید این است که هر چه در یک دور شرط بندی نوبت شما دیرتر باشد، روی حریفان بیشتری پوزیشن دارید. به همین دلیل است که داشتن دکمه دیلر در بازی پوکر اهمیت و ارزش زیادی دارد.
بازیکن دیلر می‌تواند قبل از انجام بازی خود حرکات حریفانش را ارزیابی کند و برای مثال در صورتی که از خود ضعف نشان دادند علیرغم داشتن دست پوکر ضعیف اقدام به شرط بندی و دزدیدن پات کند.
از طرف دیگر بازی با دستهای پوکر به ظاهر خوبی مثل آس و سرباز، شاه و بی بی، و پاکت جفت‌های متوسط و کوچک از پوزیشن‌های ابتدایی می تواند خطرناک باشد. چون حریفانی که روی شما پوزیشن دارند می‌توانند از مزیت خود برای تحت فشار قرار دادن شما استفاده کنند.
برای فیلم های آموزشی بیشتر در مورد بازی پوکر هولدم به کانال پوکروای ملحق شوید. همچنین مثل همیشه می‌توانید با مطالب خواندنی مجله پوکروای و مطالب آموزش پوکر حرفه ای در مدرسه پوکروای همراه باشید.
مجله پوکر وای:
http://join.bcart2018.com/s4hq
مدرسه پوکر وای:
http://join.bcart2018.com/0tw3