Skip to main content
۲۶۳ بازدید

بررسی سایر مشخصات تابلو برق ها

تابلو برق
تابلو برق
منتشر شده در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

در این ویدیو به بررسی بعضی دیگر از پارامترهای مهم در تابلو برق ها پرداخته شده است.