Skip to main content
زولا
۶۱ بازدید

نیکوکاران - kodakvamovafaghiyat.ir

مرتضی
مرتضی
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

تعریف و توضیحات در مورد نیکوکاران در قرآن