در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلوسوفیا 12 - قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی

omidesaba
کانال تایید شده omidesaba

آیا همه اندیشه‌های بشر از یک سنخ هستند یا اینکه میان آنها تفاوت وجود دارد؟ فیلسوفان معتقدند اندیشه‌های انسان از یک سنخ نیستند. یکی از انواع تقسیم‌بندی‌های اندیشه، مربوط به قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی است. در این گفتار سعی شده است به اختصار تعریفی از این دو نوع تفکر به دست داده شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فیلوسوفیا 12 - قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی

۱ لایک
۰ نظر

آیا همه اندیشه‌های بشر از یک سنخ هستند یا اینکه میان آنها تفاوت وجود دارد؟ فیلسوفان معتقدند اندیشه‌های انسان از یک سنخ نیستند. یکی از انواع تقسیم‌بندی‌های اندیشه، مربوط به قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی است. در این گفتار سعی شده است به اختصار تعریفی از این دو نوع تفکر به دست داده شود.

آموزش