در حال بارگذاری ویدیو ...

واقعیت زندگیت رو بساز!

۲۶۶ بازدید
monyms.ir
کانال تایید شده monyms.ir

همه انها میدانند تجربیاتی که در درون بدن خودمان می توانیم داشته باشیم به نحوی بر جهان اطراف ما تاثیر می گذارد

چه نیرویی در سنت و در سیستم اعتقادی شما وجود دارد
با چه نیرویی با جهان متصل می شوید؟
چه نیرویی همه چیز را در کنار هم نگه می دارد؟

http://www.monyms.ir
http://telegram.me/monyms

https://www.youtube.com/watch?v=nBxV363g5Xs

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال