Skip to main content
کرفس
۹۵۷ بازدید

وضعیت بغرنج مردان کارتن خواب در سرمای زمستانی خیابان های تهران

اتاق فکر مردان
اتاق فکر مردان
منتشر شده در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۴

گزارش تلویزیون از سردی هوا و وضعیت سخت معتادان در خیابان های تهران را مشاهده می کنید.