Skip to main content
۷۵ بازدید

Scarface (1983) Trailer

hollywood.report
hollywood.report
منتشر شده در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۸

صورت زخمی 1983 : این فیلم با سخنرانی فیدل کاسترو آغاز می شود که او در سخنرانی اش اجازه می دهد که دروازه های بندر مایل بازگشایی شود که هزاران پناهنده کوبایی به فلوریدا بروند و.....( این فیلم را میتوانید درسایت ما رایگان دانلود کنید https://hollywood-report.com/ )