در حال بارگذاری ویدیو ...

کد خانه بی تی اس در ساکورا اسکول

ممد اصغر
ممد اصغر

بازی ساکورا اسکول رو حتما دان کنید بازی خوف و خفنیهXD
راستی یه سوال چطوری کد چیز میزایی که میسازمو دریافت کانم؟
یه سوال دیهXD(وجی:وععععععععععععع)من:.......
وی ادامه میدهد و میگوید:چطوری تایمشو کنترل کنم مثلا شبه روز کانم

نظرات (۱۲)

Loading...

توضیحات

کد خانه بی تی اس در ساکورا اسکول

۵ لایک
۱۲ نظر

بازی ساکورا اسکول رو حتما دان کنید بازی خوف و خفنیهXD
راستی یه سوال چطوری کد چیز میزایی که میسازمو دریافت کانم؟
یه سوال دیهXD(وجی:وععععععععععععع)من:.......
وی ادامه میدهد و میگوید:چطوری تایمشو کنترل کنم مثلا شبه روز کانم