Skip to main content
۳۸ بازدید

حجت الاسلام سعید آزاده

سعید
سعید
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲

سخنرانی حجت الاسلام سعید آزاده و بیان خاطره از نوجوانی که پدرش اورا از رفتن به پیاده روی اربعین منع می کرد و به شهید امام رضایی شیراز شهید سید کوچک موسوی متوسل شد و پدرش به او اجازه رفتن داد