در حال بارگذاری ویدیو ...

پول و انرژی (بروس لیپتون)

۲۶,۱۴۳ بازدید
monyms.ir
کانال تایید شده monyms.ir

بیولوژیکی ما یک سیستم هستیم ، سلول ها بر پایه انرژی هستند ، بدون انرژی هیچ زندگی ای وجود ندارد.
بیولوژی باور نشان می دهد که چگونه افکار ما واقعیت ما را ایجاد می کنند.


⭕️ web: http://www.monyms.ir/video-products

⭕️ telegram: http://telegram.me/monyms

⭕️ instagram: https://www.instagram.com/monyms.ir

نظرات
Loading...