Skip to main content
علی بابا
۷۸ بازدید

دوازدهمین حراج تهران به عرضه و فروش آثار هنر معاصر ایران اختصاص داشت

پایگاه خبری نیک رو
کانال تایید شده پایگاه خبری نیک رو
منتشر شده در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸

دوازدهمین حراج تهران به عرضه و فروش آثار هنر معاصر ایران اختصاص داشت.
www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو :