در حال بارگذاری ویدیو ...

نمایی از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه

News
News

ارومیه - عملیات اجرایی طرح انتقال آب به عنوان بزرگترین طرح احیای دریاچه ارومیه اسفندماه ماه امسال به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه شامل سه بخش است که عملیات اجرای بخش نخست و سوم آن شامل سد و کانال ۱۴ کیلومتری به پایان رسیده است و در حال حاضر عملیات در بخش دوم که شامل تونل ۳۶ کیلومتری است ادامه دارد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نمایی از تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه

۰ لایک
۰ نظر

ارومیه - عملیات اجرایی طرح انتقال آب به عنوان بزرگترین طرح احیای دریاچه ارومیه اسفندماه ماه امسال به اتمام خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه شامل سه بخش است که عملیات اجرای بخش نخست و سوم آن شامل سد و کانال ۱۴ کیلومتری به پایان رسیده است و در حال حاضر عملیات در بخش دوم که شامل تونل ۳۶ کیلومتری است ادامه دارد.

اخبار و سیاست