Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۲۳ بازدید

  • Kurt

با کودک سوگوار چگونه برخورد کنیم؟ - دکتر حسام فیروزی

دکتر حسام فیروزی
کانال تایید شده دکتر حسام فیروزی
منتشر شده در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

پاسخ دکتر حسام فیروزی در رابطه با موضوع برخورد با کودک سوگوار و کودکی که عزیزی را از دست داده است را در این ویدیو مشاهده می کنید

سایت دکتر حسام فیروزی:

http://www.hesamfiroozi.com