در حال بارگذاری ویدیو ...

تکه پاره شدن شیر سر به هوایی که وارد قلمرو شیرهای دیگر شد!

vaghtesobh websitte
vaghtesobh websitte

یک شیر که مسیرش را گم کرده بود ناخواسته وارد قلمرو شیرهای دیگر شد.

به گزارش وقت صبح، شیرها که به قلمروشان بسیار حساس هستند، به این شیر رحم نکردند و با حمله دسته جمعی به او، وی را لت و پار کردند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تکه پاره شدن شیر سر به هوایی که وارد قلمرو شیرهای دیگر شد!

۳ لایک
۰ نظر

یک شیر که مسیرش را گم کرده بود ناخواسته وارد قلمرو شیرهای دیگر شد.

به گزارش وقت صبح، شیرها که به قلمروشان بسیار حساس هستند، به این شیر رحم نکردند و با حمله دسته جمعی به او، وی را لت و پار کردند.

حیوانات و طبیعت