در حال بارگذاری ویدیو ...

اگر زیمن یا ملک کسی بدون اجازه تصرف شود چه پیامدی دارد؟

وکیل سنتر | vakilcenter
وکیل سنتر | vakilcenter

اگر یک روز ببینین زمین یا باغ یا ملکی که مال شماست یا دارین ازش استفاده می کنین رو کس دیگه ای بدون اجازه تصرف کرده، ممکنه فکر کنید که دیگه هرگز اون رو پس نخواهید گرفت. اما قانون از شما حمایت می کنه و تلاش می کنه تا اون فرد رو از ملک شما بیرون کنه.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

اگر زیمن یا ملک کسی بدون اجازه تصرف شود چه پیامدی دارد؟

۰ لایک
۰ نظر

اگر یک روز ببینین زمین یا باغ یا ملکی که مال شماست یا دارین ازش استفاده می کنین رو کس دیگه ای بدون اجازه تصرف کرده، ممکنه فکر کنید که دیگه هرگز اون رو پس نخواهید گرفت. اما قانون از شما حمایت می کنه و تلاش می کنه تا اون فرد رو از ملک شما بیرون کنه.