Skip to main content
زولا
۳۶ بازدید

کروز کنترل و کلید روی فرمان فابریک تویوتا کمری

Smartoption
Smartoption
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

در سیستم کروز کنترل امکان تثبیت سرعت خودرو در شرایط مختلف بدون استفاده از پدال گاز فراهم شده است.هنگامی که راننده، سیستم کروز کنترل را فعال می کند، کروز وظیفه تنظیم دقیق دریچه گاز را به عهده خواهد داشت و راننده میتواند پای خود را از روی پدال گاز بردارد.همچنین راننده می تواند از طریق کلید های روی سوییچ فرمان، سرعت خودرو را افزایش یا کاهش دهد.در صورتیکه راننده پدال ترمز را فشار دهد