Skip to main content
زولا
۴۴۸ بازدید

  • Aida
  • helen
  • movie

دنیا قبل و بعد از ویروس کرونا Before and after coronavirus 2020

Anita
Anita
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱

این ویروس کرونا نه با خدایان را میشناسد نه بی‌ خدایان نه خانه عبادت نه خانه خوش گذرانی‌ نه ثروتمند نه فقیر نه نامدار نه بینام هر جا که میرود ملکه آن دیار است بی‌ هیچ چون و چرا در قرن ۲۱ کرونا ملکه دنیاست همه از ترسش خانه نشین هستند بی‌ آنکه حتی یک سر باز به خیابان بفرستد همه کشورها را از غنی و فقیر اشغال کرده.
ویروس شناسان می‌گویند اگر بزرگی ویروس کرونا ۲۰۱۹ را برابر یک توپ فوتبال فرض کنیم، آن وقت کوچکترین سلول بدن در برابر آن به اندازه یک ساختمان چهارطبقه خواهد بود. با این همه این ذره کوچک بزرگترین میدان‌های جهان را چنان خلوت کرده که تانک‌ها هم در میانه اعتراضات سیاسی معروف نتوانسته بودند چنین کنند.
حالا که در خانه ماندگار شدید با این ویدئو چرخی بزنید به گوشه و کنار جهان و نقاطی را ببینید که شاید با آنها خاطره شخصی هم داشته باشید.