در حال بارگذاری ویدیو ...

نمی دانم چرا انگار...

۱۱ بازدید
۸ نظر گزارش تخلف
اصغر عبدلله، وکیل وسیع-ص SC22H30N6O4
اصغر عبدلله، وکیل وسیع-ص SC22H30N6O4

نمی دانم چرا انگار میبینم صفحات تمام تاریخ را
هم عمار داریم هم شمر هم خوب داریم هم بد
#هم حسین داریم هم یزید هم از یزید بدتر
هم اصلاح طلب داریم،هم اصولگرایی را
نامش تغییر کرد از اموی و معاویه بن ابوسفیان
نه اینکه تمامشان باشند شیطان! گاهی هم دارند حر هایی
اما کی میرسد قرعه به اسم علی امیرالمونین ؟
نکند خط تاریخ برسد به عاشورا و باز تنهایی بماند تشنه آن مولا
موسی نبی یادت هست بنی اسرائیل چه حال بودن؟
پس چرا وسط راه از ستون های فرعون سخن گفتن؟
آنان گفتن میخوردن مرغ بریان و عدس و ریحان
نمک خورده نمکدان شکستن آنان که نبودن در میدان
حال از سر ناشکری در دست دارد گندم را قارون
اما لعنت مردم بنی اسرائیل نشانه میگیرد هارون را
سامری ها هم هنوز هستن،فرزندانشان هم قد علم کردن
علی گفت مذاکره بی معنی ست،پس چرا همه چی سر علی شد؟
یکبار سخن ندادن این مردم بعد از رفتن موسی،شکستن نمکدان پیغمبر
کتاب تاریخ را بستم که نرسد به آن صفحه،که علی شهید و، مینوسد که میکندهارون دق
جهان چند سال دارد؟چند سال برای فهمیدن کافی ست؟ چگونه میرود هیئت وقتی طرفدار همجنس بازیست؟
حجاب فاطمه بر سر دارد اما ضد سید علی ست،این هند جگر خوار کجای تاریخمان میشه دید؟
دلم میخواهد کمی بخواهد،ببندم چشمانم را،اما انگاری نمی آِد خواب به چشمانم
دلم خون است زمانی که کمک بخواهد از من بی دست و پا ،اما میرم چون میرسد به گوشم هیهات من الذله ها

نظرات
Loading...