در حال بارگذاری ویدیو ...

مرحله سوم طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت در سال 1401 با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ

پایگاه خبری صفر دو یک
پایگاه خبری صفر دو یک

مرحله سوم طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت در سال 1401 با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک برگزار گردید.

https://sefrdoyek.ir/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%81-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

مرحله سوم طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت در سال 1401 با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ

۰ لایک
۰ نظر

مرحله سوم طرح کاشف پلیس آگاهی پایتخت در سال 1401 با حضور سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ و سرهنگ گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ با گزارش اختصاصی پایگاه خبری صفر دو یک برگزار گردید.

https://sefrdoyek.ir/%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d9%81-%d9%be%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa/

اخبار و سیاست