Skip to main content
بلک میرور
۳۳ بازدید

در پارک های فناوری خلاقیت و دانش به محصول تبدیل می شود

کالای ایرانی و رونق تولید ملی
کالای ایرانی و رونق تولید ملی
منتشر شده در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

(( زیست ؛ بازار زندگی ایرانی zist.ir )) حمایت از کالای ایرانی و رونق تولید ملی