در حال بارگذاری ویدیو ...

روش صحیح چالکود_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

اگر به جای روش ایجاد چاله های دو، چهار و ... در اطراف درخت، دور تا دور درختان را به شکل گرد درآورده و کوددهی انجام دهید، ریشه در تمامی جهات توسعه پیدا کرده و کارایی خوبی خواهد داشت.

مزایای چالکود:
✔️از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه جلوگیری می کند.
✔️سبب توسعه و رشد ریشه درختان میوه می شود.
✔️موجب افزایش سطح برگ در درختان میوه می شود.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

روش صحیح چالکود_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

۰ لایک
۰ نظر

اگر به جای روش ایجاد چاله های دو، چهار و ... در اطراف درخت، دور تا دور درختان را به شکل گرد درآورده و کوددهی انجام دهید، ریشه در تمامی جهات توسعه پیدا کرده و کارایی خوبی خواهد داشت.

مزایای چالکود:
✔️از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه جلوگیری می کند.
✔️سبب توسعه و رشد ریشه درختان میوه می شود.
✔️موجب افزایش سطح برگ در درختان میوه می شود.