در حال بارگذاری ویدیو ...

ایگنور شدن چانگبین توسط کی فن ها!!!!؟؟ اینتر فنا خیلی عصبانی شدن کی فنا هم در دفاع گفتم که چانگبین و ندیدن! واقعا که توف بهشون

Kpopers comen
Kpopers comen

چانگبین
استریکیدز

نظرات (۱۴)

Loading...

توضیحات

ایگنور شدن چانگبین توسط کی فن ها!!!!؟؟ اینتر فنا خیلی عصبانی شدن کی فنا هم در دفاع گفتم که چانگبین و ندیدن! واقعا که توف بهشون

۱۲ لایک
۱۴ نظر

چانگبین
استریکیدز