در حال بارگذاری ویدیو ...

اطلاعات اول دوره در نرم افزار هلو

غلام
غلام

اگر نرم افزار حسابداری هلو را بتازگی خریداری و نصب نوده اید در حالت اول دوره می باشد و باید اطلاعات مختص سند افتتاحیه را در سیستم ثبت نمایید.نحوه ثبت در فیلم آموزش داده شده است.برای آشنایی با سایر امکانات هلو میتوانید از لینک های زیر استفاده نمایید:http://www.holooyazd.com/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/
و http://holooaita.ir/shop/

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال