در حال بارگذاری ویدیو ...

21- وقف

علی مظفری
علی مظفری

در این پویا نمایی مفهوم وقف و جایگاه و نقش آن در اقتصاد نمایش داده شده است.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال