Skip to main content
کرفس
۷۶۲ بازدید

  • پایگاه اطلاع رسانی صنعت
  • Saeed.N

مک دونالد در این تبلیغ ساده و کوتاه، کودکان را مخاطب قرار داده است

پایگاه اطلاع رسانی صنعت
پایگاه اطلاع رسانی صنعت
منتشر شده در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

تبلیغ کوتاه و بسیار ساده ای است که در آن مک دونالد تلاش کرده کودکان را مخاطب خود قرار دهد. بررسی دقیق را در لینک زیر بخوانید :
http://www.myindustry.ir/sale-and-marketing/article/mcdonald-child-segment.html