Skip to main content
تک بلیط
۸۶ بازدید

گرگ امید و گرگ نا امیدی

مدیران ایران
مدیران ایران
منتشر شده در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷

بر اساس افسانه های سر خپوستان آمریکایی درون هر شخصی 2 گرگ در حال مبارزه هستند . گرگ روشنایی و گرگ تاریکی . به نظر شما کدام گرگ پیروز میشود ؟
مدیران ایران
Modiriran.ir/a4
02144841991