در حال بارگذاری ویدیو ...

هنگام استفراغ کودکمان چه کاری باید انجام دهیم؟

دکتر جاوید ظفری
دکتر جاوید ظفری

توضیحات دکترجاوید ظفری متخصص اطفال را در مورد استفراغ در کودکان را تا انتها مشاهده کنید.
https://doctorzafari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

هنگام استفراغ کودکمان چه کاری باید انجام دهیم؟

۰ لایک
۰ نظر

توضیحات دکترجاوید ظفری متخصص اطفال را در مورد استفراغ در کودکان را تا انتها مشاهده کنید.
https://doctorzafari.com/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/