Skip to main content
تک بلیط
۴ بازدید

  • ❄۲۲ جولای❄
  • اومدم پیشت ....
  • Mobi.n*_*
  • εℓађєღ
  • Siyeon---✂

اتش دزد

Hataro
Hataro
منتشر شده در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۷

نویسند:تری دیری
ترجمه:حسین ابراهیمی
انتشارات:افق
درباره پرومتئوس تایتان یونانی است که در اساطیر یونان به عنوان فردی که اتش را از خدایان میدزدد و به انسان ها میدهد معرفی شده است