Skip to main content
بلک میرور
۱,۴۸۵ بازدید

  • Akira.SZ
  • nasim
  • Princess Claire Redfield
  • Almas
  • kimia

چرا نباید دست در بینی خود بکنیم ؟

چرا نباید دست در بینی خود بکنید ؟
شاید بــاور نکنید اما علت بخشی از بیماری های خونی دست کردن در بینی است !
لایک و نظر و دنبال کردن یادتون نره .
پزشکی ، بینی ، , , دماغ ، ، ، علمی ، جالب ، آموزش و ...گزارش تخلف