Skip to main content
نماوا
۴۶۴ بازدید

درای نیدلینگ درد گردن در فیزیوتراپی آرامش

فیزیوتراپی آرامش
فیزیوتراپی آرامش
منتشر شده در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۶

مطلب کامل را در لینک زیر مطالعه بفرمایید:

http://physioaramesh.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86/
طب سوزنی درای نیدلینگ روشی بدون عارضه و موثر در درمان گردن درد است. به نحوه کاربرد آن توسط فیزیوتراپیست صادق زراعتکار توجه بفرمایید.