در حال بارگذاری ویدیو ...

توهین عجیب خواهر پانته‌آ بهرام به مردم

Miss shakoor
Miss shakoor

اظهار نظر خواهر پانته‌ آ بهرام در مورد قشر ضعیف و متوسط جامعه در برنامه همرفیق جنجال آفرین شد.

نظرات
Loading...