Skip to main content
تک بلیط
۸۹۵ بازدید

  • αlεx☁
  • Zr.mh

آیا چین پای ایران می ماند؟

News
News
منتشر شده در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

الجزیره در گزارشی به روابط ایران و چین پرداخته؛ در حالی که هر دو با آمریکا درگیر هستند، چین تا کجا پشت ایران خواهد ایستاد؟