در حال بارگذاری ویدیو ...

آتش سوزیهای کالیفرنیا و اورگان در امریکا

۱۲۴ بازدید
سعید
سعید

درآتش سوزیهای کالیفرنیا و اورگان:

صدها هزار نفر آواره شدند
خانه ها، پارکها، بناها، و چندین منطقه با جمعیتهایی بالای چند هزار نفر به تل خاکستر تبدیل شدن

فقط تصور کنید یک دهم این اتفاقات آمریکا در ایران می افتاد! واکنش اپوزیسیون، سلبریتی‌ها و مسئولین غرب زده چه بود؟!
کشور نفرین شده ایم! نتیجه مرگ بر آمریکا گفتن ماست!!

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال