Skip to main content
زولا
۷۳ بازدید

صحبت های دکتر نوین تن در خصوص مقدمه دوره LMT

گروه آموزشی نوین تن
گروه آموزشی نوین تن
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸

آیا ایراد از آموزش یا کتاب یا آموزشگاه یا … است؟ پس چرا درصد بسیار معدودی از افراد با صرف زمان و هزینه ی کمتر نتیجه ی بسیار بهتر و قابل افتخارتری میگیرند؟
چه چیزی در بطن این آموزش نهفته است که از یک نفر بعد از دوسال استاد و از یک نفر بعد از ۱۰ سال همچنان شاگرد می سازد؟
آدرس سایت: https://englishbynovintan.ir
آدرس ما در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و تلگرام: englishbynovintan