Skip to main content
۹۶۹ بازدید

  • ❄۲۲ جولای❄

اتهامات جدید متهم بانک سرمایه و ارتباطش با پرونده داماد وزیر رفاه چیست؟

News
News
منتشر شده در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۸

ماجرای پورشه یکی از متهمان بانک سرمایه و ارتباطش با پرونده داماد وزیر رفاه یکی از فسادهایی بود که در دادگاه از آن پرده برداشته شد.