در حال بارگذاری ویدیو ...

نشسته ام به در نگاه میکنم....

~MaHtAb~DaRcHiN~
~MaHtAb~DaRcHiN~

دریچه آه میکشد...
تو از کدام راه میرسی...
خیال دیدنت چه دلپذیر بود....
جوانی ام در این امید پیر شد...
نیامدی و دیر شد...
همین...
.♡.

نظرات
Loading...