Skip to main content
زولا
۸۲ بازدید

  • mahtab

نشانه های نیاز نوجوان به درمان و مشاوره

Dr. Atousa
Dr. Atousa
منتشر شده در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۸

در دوران نوجوانی نوسان حالات هیجانی امری طبیعی محسوب می شود. هورمون ها در حال تغییر هستند، تحمل زندگی می تواند به نظر دشوار برسد، و با تجربه ی اندک زندگی، جوان ممکن است احساس سردر گمی کند. زمانی که والدین مشغول کار هستند، یا یک جدایی طبیعی بین او و خانواده رخ می دهد، نوجوان ممکن است بجای خانواده به دوستان خود روی آورد.
منبع: کودک و نوجوان