در حال بارگذاری ویدیو ...

حمل و نقل بین المللی

elitearia
elitearia

آدرس سایت :

https://www.elitearia.com/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/

حمل و نقل بین المللی را در یک معنای کلی می­توان انتقال دادن مسافر و یا کالا از کشوری به کشور دیگر نام نهاد.

شرکت الیت آریا جم آماده خدمات رسانی در تمام زمینه های حمل و نقل

تلفن : 02158741

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

حمل و نقل بین المللی

۰ لایک
۰ نظر

آدرس سایت :

https://www.elitearia.com/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c/

حمل و نقل بین المللی را در یک معنای کلی می­توان انتقال دادن مسافر و یا کالا از کشوری به کشور دیگر نام نهاد.

شرکت الیت آریا جم آماده خدمات رسانی در تمام زمینه های حمل و نقل

تلفن : 02158741