در حال بارگذاری ویدیو ...

101.سیگنال های استراتژی آر در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ا

فارکس حرفه ای
فارکس حرفه ای

سیگنال های استراتژی
اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
سیگنال های استراتژی R چیست؟
نمونه های سیگنال های استراتژی R در اپلیکیشن
سیگنال R1 : سیگنال کندل معتبر یا کندل سیگنال در لبه خط مقاومت.
سیگنال R2 : سیگنال اصلی استراتژی R
سیگنال R3 : سیگنال کندل معتبر یا کندل سیگنال بعد از خط مقاومت
کندل استیک معتبر
اسیلاتور RSI
اسیلاتور Stochastic
واگرایی و همگرایی – واگرایی مخفی مثبت و منفی
کندل استیک معتبر

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

101.سیگنال های استراتژی آر در اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ا

۰ لایک
۰ نظر

سیگنال های استراتژی
اپلیکیشن دستیار فارکس حرفه ای
سیگنال های استراتژی R چیست؟
نمونه های سیگنال های استراتژی R در اپلیکیشن
سیگنال R1 : سیگنال کندل معتبر یا کندل سیگنال در لبه خط مقاومت.
سیگنال R2 : سیگنال اصلی استراتژی R
سیگنال R3 : سیگنال کندل معتبر یا کندل سیگنال بعد از خط مقاومت
کندل استیک معتبر
اسیلاتور RSI
اسیلاتور Stochastic
واگرایی و همگرایی – واگرایی مخفی مثبت و منفی
کندل استیک معتبر

آموزش