در حال بارگذاری ویدیو ...

رسوایی های آژانس امنیت ملی آمریکا

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

افشای جاسوسی NSA از 3 رئیس جمهور فرانسه و از 3 صدراعظم آلمان در ادوار مختلف، از رسوایی های آژانس امنیت ملی آمریکاست. بر اساس افشاگری اسنودن، تنها در مورد آنجلا مرکل، 10 سال مکالمات تلفنی او را شنود می کردند. آنها حتی به متحدان خود هم رحم نمی کردند.
بنظر شما مهمترین سوژه آن ها برای بررسی در مورد مردم ما چیست؟ پاسخ را باید در مهمترین ابزاری که علیه ما بکار می گیرند پیدا کنید. بله درسته مسئله تحریم ها.
پیامدهای تحریم های اقتصادی برای مردم ایران چیست؟
میزان نارضایتی شهروندان از حکومت ایران چقدر است؟
با نگاهی دقیق به شبکه های اجتماعی در ایران، اثرگذاری تحریم ها بر مردم ایران ارزیابی می شود.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

رسوایی های آژانس امنیت ملی آمریکا

۰ لایک
۰ نظر

افشای جاسوسی NSA از 3 رئیس جمهور فرانسه و از 3 صدراعظم آلمان در ادوار مختلف، از رسوایی های آژانس امنیت ملی آمریکاست. بر اساس افشاگری اسنودن، تنها در مورد آنجلا مرکل، 10 سال مکالمات تلفنی او را شنود می کردند. آنها حتی به متحدان خود هم رحم نمی کردند.
بنظر شما مهمترین سوژه آن ها برای بررسی در مورد مردم ما چیست؟ پاسخ را باید در مهمترین ابزاری که علیه ما بکار می گیرند پیدا کنید. بله درسته مسئله تحریم ها.
پیامدهای تحریم های اقتصادی برای مردم ایران چیست؟
میزان نارضایتی شهروندان از حکومت ایران چقدر است؟
با نگاهی دقیق به شبکه های اجتماعی در ایران، اثرگذاری تحریم ها بر مردم ایران ارزیابی می شود.

اخبار و سیاست