Skip to main content
زولا
۲۹,۵۲۰ بازدید

  • raha...m
  • علیرضا شریف زاده  اسکوئی
  • behnaz...#آتش به اختیار..
  • Nima Allmeh
  • SHIMA

اولین فیلم از اظهارات قاتل آتنا در برابر دوربین صدا و سیما و اعتراف به چگونگی قتل.

علیرضا شریف زاده  اسکوئی
علیرضا شریف زاده اسکوئی
منتشر شده در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۹۶

اولین فیلم از اظهارات قاتل آتنا در برابر دوربین صدا و سیما و اعتراف به چگونگی قتل.