در حال بارگذاری ویدیو ...

بررسی رفتار دینامیک یک راکتور نیمه پیوسته در نرم افزار متلب

الگوریتم اول
الگوریتم اول

در این ویدئو، نحوه انجام یک واکنش درجه دوم تولید متیل بروماید در یک راکتور نیمه پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی عملکرد این راکتور، با در نظر گرفتن فرض اختلاط کامل و حل معادلات دیفرانسیل بدست آمده از توازن مولی، تغییرات غلظت مواد موجود در راکتور محاسبه شده است. در نهایت با بحث حول نحوه تغییرات غلظت و تخمین زمان مناسب برای پایان فرآیند، به این سوال پرداخته شده است که آیا بکارگیری راکتور نیمه پیوسته برای تولید این محصول در شرایط صنعتی امکان پذیر است یا خیر؟

برای مشاهده سایر ویدیو ها به سایت الگوریتم اول به آدرس https://www.avval.org مراجعه نمایید.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال
توضیحات

بررسی رفتار دینامیک یک راکتور نیمه پیوسته در نرم افزار متلب

0 لایک
104 بازدید
0 کامنت

در این ویدئو، نحوه انجام یک واکنش درجه دوم تولید متیل بروماید در یک راکتور نیمه پیوسته مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارزیابی عملکرد این راکتور، با در نظر گرفتن فرض اختلاط کامل و حل معادلات دیفرانسیل بدست آمده از توازن مولی، تغییرات غلظت مواد موجود در راکتور محاسبه شده است. در نهایت با بحث حول نحوه تغییرات غلظت و تخمین زمان مناسب برای پایان فرآیند، به این سوال پرداخته شده است که آیا بکارگیری راکتور نیمه پیوسته برای تولید این محصول در شرایط صنعتی امکان پذیر است یا خیر؟

برای مشاهده سایر ویدیو ها به سایت الگوریتم اول به آدرس https://www.avval.org مراجعه نمایید.

آموزش