در حال بارگذاری ویدیو ...

آشنایی با نحوه تهیه برآورد، متره و صورت وضعیت ابنیه

takhasosno
takhasosno

دوره ‘آشنایی با نحوه تهیه برآورد، متره و صورت وضعیت ابنیه’ در سایت تخصص نو منتشر شد!

این حرفه در تمام کشورها کارایی و کاربرد دارد چراکه هر پروژه عمرانی نیاز به حداقل یک مهندس مترور و دفتر فنی دارد.
اهداف دوره:
• تعریف و تهیه برآورد
• تعریف و تهیه متره
• تعریف و تهیه صورت وضعیت
• بررسی چند نمونه

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/takhasos-no
Facebook: https://www.facebook.com/takhasosno
Twitter: https://twitter.com/TAKHASOSNO1
Instagram: https://www.instagram.com/takhasosno.ir

لینک خرید دوره:
https://is.gd/QHDdS8

www.takhasosno.ir

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آشنایی با نحوه تهیه برآورد، متره و صورت وضعیت ابنیه

۰ لایک
۰ نظر

دوره ‘آشنایی با نحوه تهیه برآورد، متره و صورت وضعیت ابنیه’ در سایت تخصص نو منتشر شد!

این حرفه در تمام کشورها کارایی و کاربرد دارد چراکه هر پروژه عمرانی نیاز به حداقل یک مهندس مترور و دفتر فنی دارد.
اهداف دوره:
• تعریف و تهیه برآورد
• تعریف و تهیه متره
• تعریف و تهیه صورت وضعیت
• بررسی چند نمونه

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/takhasos-no
Facebook: https://www.facebook.com/takhasosno
Twitter: https://twitter.com/TAKHASOSNO1
Instagram: https://www.instagram.com/takhasosno.ir

لینک خرید دوره:
https://is.gd/QHDdS8

www.takhasosno.ir

آموزش