در حال بارگذاری ویدیو ...

نکات مهم کاشت یونجه_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال

۰ نظر گزارش تخلف
سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

1.آماده سازی زمین .یونجه گیاهی چندساله است ،لذا با زدن شخم عمیق ،دیسک ،لولر بستر کاشت آماده می شود.خاک های خوب وحاصل خیز با کلسیم کافی برای یونجه مناسب (پی اچ 5/6 الی5/7)است. 2.تاریخ کاشت.یونجه را می توان در دوفصل پاییز و بهار کاشت نمود .کاشت پاییزه بر کاشت بهاره ارجحیت دارد.کشت بهاره:در فصل بهار معمول بعداز رفع سرمای بهاره اقدام به کشت می شود.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

نکات مهم کاشت یونجه_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال

۰ لایک
۰ نظر

1.آماده سازی زمین .یونجه گیاهی چندساله است ،لذا با زدن شخم عمیق ،دیسک ،لولر بستر کاشت آماده می شود.خاک های خوب وحاصل خیز با کلسیم کافی برای یونجه مناسب (پی اچ 5/6 الی5/7)است. 2.تاریخ کاشت.یونجه را می توان در دوفصل پاییز و بهار کاشت نمود .کاشت پاییزه بر کاشت بهاره ارجحیت دارد.کشت بهاره:در فصل بهار معمول بعداز رفع سرمای بهاره اقدام به کشت می شود.