Skip to main content
علی بابا
۹۹ بازدید

کامل ترین مگنتومتر تصویری

فلزیاب پیشتاز
فلزیاب پیشتاز
منتشر شده در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷

کامل ترین مگنتومتر تصویری
مگنتومتر تصویری در هر شرایط با هر نوع وضعیت مدار ان طراحی شده باشد در اصل عملکرد مغناطیس سنجی ان تفاوتی نمیکند و نمی توان ابراز نمود کامل ترین مگنتومتر تصویری یا مگنتی تصویری یا تسلا تصویری میتواند طلا را تفکیک نموده یا طلا را تشخیص داده و مشخص نماید و در کل مگنتومتر تصویری در شرایط تشخیص فلزات بخصوص طلا توان جداسازی ذرات مغناطیسی مزاحم را از طلا یا دیگر فلزات ندارد

منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34