در حال بارگذاری ویدیو ...

این دیوونه عشق داشت/:..♡

۳۴ نظر گزارش تخلف
ᴀꜱᴀʟ
ᴀꜱᴀʟ

روز به روز عاقل تر ، روز به روز قوی تر،روز به روز رسیدن به هدفام،روز به روز حسای خوب،روز به روز من و باز هم من،..
سعی کردم خودم بسازم تا فردایی منت کسی رو نکشم..✌

#وخدایی_که_بتنهایی_کافیست

نظرات (۳۴)

Loading...

توضیحات

این دیوونه عشق داشت/:..♡

۱۱۷ لایک
۳۴ نظر

روز به روز عاقل تر ، روز به روز قوی تر،روز به روز رسیدن به هدفام،روز به روز حسای خوب،روز به روز من و باز هم من،..
سعی کردم خودم بسازم تا فردایی منت کسی رو نکشم..✌

#وخدایی_که_بتنهایی_کافیست

موسیقی و هنر