در حال بارگذاری ویدیو ...

و بعله اینم از پسرای با استعداد منننن

maryam(wonho and maryam Iranain Korean copul)
maryam(wonho and maryam Iranain Korean copul)

اینجاگروه که توی رپ قوی اول شدن
و i.m مکنه گروه برای رپ قوی و عالیش رتبه دوم رو داره
و همینطور ۴ نفر از اعضای گروه توی ۱۰۰ چهره برتر کی پاپ هستن
و ی چیز دیگه ام بودا یادم نیست ولی
عشقایییییییییییییییی منننننننننننننن همینجورییییییییییی ادامه بدیننننننننننننننننننن و هم ما رو هم خودتونووووووووووو خوشحال کنینننننننننننن عشقولیای مننننننننننننننن
فایتینگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

نظرات (۶)

Loading...

توضیحات

و بعله اینم از پسرای با استعداد منننن

۱۳ لایک
۶ نظر

اینجاگروه که توی رپ قوی اول شدن
و i.m مکنه گروه برای رپ قوی و عالیش رتبه دوم رو داره
و همینطور ۴ نفر از اعضای گروه توی ۱۰۰ چهره برتر کی پاپ هستن
و ی چیز دیگه ام بودا یادم نیست ولی
عشقایییییییییییییییی منننننننننننننن همینجورییییییییییی ادامه بدیننننننننننننننننننن و هم ما رو هم خودتونووووووووووو خوشحال کنینننننننننننن عشقولیای مننننننننننننننن
فایتینگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

موسیقی و هنر