Skip to main content
بلک میرور
۹۹ بازدید

گوشی LG G8X با نمایشگر دوگانه معرفی شد

tamirkomak
tamirkomak
منتشر شده در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸

گوشی LG G8X با نمایشگر دوگانه معرفی شد. نمایندگی ال جی ، با گسترش روز افزون این محصولات و افزایش نیاز تمامی مردم به مرکز معتبر پشتیبانی، فعالیت خود را در قالب نمایندگی های تهران و شهرستان، تداوم بخشید. https://lg.tamirmobile.com/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%84-%D8%AC%DB%8C/