Skip to main content
۲۲ بازدید

  • Mohadeseh &
  • 나는 항상 네 편이다《▪EXO~BTS▪》
  • ♚νƙօօƙ ✖↬  KDA - Aкαℓι↫✖ѕн♚
  • Mina
  • EXO-BTS-ZAHRA ( منعکس شده مین شوگا )

فیک اگه بابام بفهمه _ پارت چهل و دوم

¸,ø¤º°`°๑۩ ⓐⓣⓞⓞⓢⓐ ⓐⓝⓓ ⓢⓔⓗⓤⓝ ۩๑,¸¸,ø¤º°`
¸,ø¤º°`°๑۩ ⓐⓣⓞⓞⓢⓐ ⓐⓝⓓ ⓢⓔⓗⓤⓝ ۩๑,¸¸,ø¤º°`
منتشر شده در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

یکم حرف زدن. جیمین و وی کنار هم نشسته بودن و شوگا و کوکی هم رو به روشون.
وی: جیمین خوابی؟
جیمین که چشماش نیمه باز بود گفت: ها؟ نه خوبم!
خمیازه ای کشید.
وی بازوی جیمین رو کشید سمت خودش و سرشو گذاشت رو شونه های خودش.
جیمین هم سرشو بیشتر تو گردن وی فرو کرد و چشماشو بست.
کوکی با حرص بهشون خیره شد.
وی لبخند پیروزمندانه ای زد.
وی با خودش: هنوز نمیدونی چه برنامه هایی برات دارم

ادامه دارد...
منبع : @btsarmyloveگزارش تخلف